הזמנת יומן

 • פרטי ומשפחה. אם יש שם אמצעי - ציינו אותו
 • :
 • במידה וחלק זה לא ימולא, יודפס "מזל טוב להולדת... והשם הפרטי"
 • פרטים אישיים של המזמין

  לפרטי תשלום, ניצור עמכם קשר בטלפון
 • פרטים אישיים של מקבל היומן

  אם בחרתם במשלוח דואר
 • מומלץ לרשום את שם אחד ההורים
 • אישור הזמנה